155383652

Press Archive Detail

COVID-19 pandemic: MTU Aero Engines AG suspends operations at several facilities (Polish version below)

  • Thorough preparation for a three-week pause in operations due to instable material supply
  • The company’s contribution to slowing the spread of the virus
  • Manufacturing facilities to close first, followed by MRO facilities

Munich, March 23, 2020 – In the face of the coronavirus pandemic (COVID-19), MTU Aero Engines AG will temporarily suspend a large proportion of operations across several facilities in Europe. In doing so, the company is taking into account the interruptions in material supply that have begun. At the same time, it is doing its part to protect employees and contain the spread of the virus. In the areas that are required to stay operational, the company has enforced measures to protect its employees from infection.

The temporary suspension will first affect MTU’s manufacturing facilities in Munich, Germany, and Rzeszów, Poland, where engines are assembled or engine components manufactured. Activities will be ramped down by the end of the week in a coordinated approach. Operations are expected to be suspended for three weeks from Monday, March 30.

A week later, the company will suspend operations at its engine maintenance, repair and overhaul (MRO) facilities in Hannover and Ludwigsfelde, near Berlin. By deferring this slightly, the company will be able to complete shop visits and ensure an organized start to the suspension. Operations at these facilities are expected to be reduced to an absolute minimum for three weeks, the company will remain available to its customers.

“MTU is known for reliability. These measures will be closely coordinated with our customers and partners, as is customary for the intense international cooperation within the aviation industry,” said CEO Reiner Winkler. “We have been calm, united and resolute while withstanding the first phase of this crisis. In the coming phase and during the ramping back up of facilities, we will rely on the ability and extensive experience of our employees.”

The management team is continually monitoring the situation and will introduce further measures, should this be necessary. At the same time, they will make goal-oriented decisions to minimize any economic impact and to ensure the company’s financial strength.

 

POLISH VERSION:

Pandemia COVID-19: MTU Aero Engines AG zawiesza działania operacyjne w kilku zakładach

  • Pogłębione przygotowania do 3 tygodniowego okresu przerwy w działaniach operacyjnych ze względu na niestabilną sytuację w zakresie dostaw materiałów
  • Działanie firmy na rzecz spowolnienia rozprzestrzeniania się koronawirusa  
  • Zakłady produkcyjne zamknięte w pierwszej kolejności, następnie zakłady MRO

Monachium, 23 marca 2020 – w obliczu pandemii (COVID-19), MTU Aero Engines AG zawiesi czasowo większą część działań operacyjnych w wielu zakładach w Europie. Decyzja podjęta została mając na uwadze trudności jakie zaczęły się pojawiać w dostawach materiałów.

Jednocześnie kroki takie zostały podjęte, aby chronić pracowników i powstrzymać rozprzestrzenianie się wirusa. W obszarach, w których wymagane jest utrzymanie działalności operacyjnej, wprowadzone zostały środki niezbędne, aby zabezpieczyć pracowników przed zarażeniem.

Czasowe zawieszenie działalności w pierwszej kolejności obejmie zakłady w Monachium
i w Rzeszowie, zajmujące się montażem silników i produkcją komponentów do silników lotniczych. Skoordynowane wstrzymanie prac nastąpi do końca tygodnia. Okres zawieszenia działalności operacyjnej ma potrwać 3 tygodnie, zaczynając od poniedziałku 30 marca.

Tydzień później firma zawiesi działalność w zakładach MRO w Hanowerze i Ludwigsfelde, które zajmują się wyłącznie serwisowaniem i naprawą silników.  Umożliwi to zakończenie bieżących prac oraz zapewni właściwe przygotowanie do okresu przestoju operacyjnego.  Działania w tych lokalizacjach zostaną ograniczone do minimum przez okres trzech tygodni, ale pozostaną dostępne dla swoich klientów.

 „MTU znane jest z niezawodności. Ze względu na ścisłą współpracę międzynarodową w branży lotniczej, działania te są podejmowane w ścisłej współpracy z naszymi klientami i partnerami", powiedział prezes Zarządu Reiner Winkler. Pierwszą fazę tego kryzysu przeszliśmy spokojnie, z wielką spójnością, a jednocześnie w sposób zdecydowany. W nadchodzącej fazie i podczas późniejszego ponownego uruchomienia będziemy polegać na umiejętnościach i  wielkim doświadczeniu naszych pracowników.”

Zarząd stale monitoruje sytuację i będzie podejmował kolejne kroki, jeśli będą one niezbędne. Jednocześnie podejmować będzie decyzje ukierunkowane na osiągnięcie założonych celów, aby zminimalizować wszelkie wpływy sytuacji ekonomicznej i zapewnić stabilną sytuację finansową firmy.
 

Informacje o Grupie MTU

MTU Aero Engines AG jest wiodącym producentem silników lotniczych w Niemczech. Firma jest technologicznym liderem w zakresie turbin niskiego ciśnienia, sprężarek wysokiego ciśnienia, ram centralnych pomiędzy turbiną wysokiego a niskiego ciśnienia, a także procesów produkcji oraz napraw. Przedsiębiorstwo odgrywa kluczową rolę w rozwoju, produkcji i dostarczaniu wysoko zaawansowanych komponentów dla programów cywilnych do pierwszej zabudowy (OEM) we współpracy z międzynarodowymi partnerami. Około 30 procent statków powietrznych w czynnej służbie na całym świecie, wyposażonych jest w podzespoły wyprodukowane przez Grupę MTU.

W zakresie cywilnego serwisowania i napraw, MTU Maintenance jest jednym z 3 największych na świecie dostawców usług w zakresie silników lotniczych oraz przemysłowych turbin gazowych. W branży wojskowej, MTU Aero Engines AG jest w Niemczech partnerem systemowym dla niemal wszystkich lotniczych jednostek napędowych sił zbrojnych kraju. MTU posiada lokalizacje na całym świecie, z siedzibą główną w Monachium. W roku podatkowym 2019, MTU liczyła około 11.000 pracowników, zaś jej sprzedaż  skonsolidowana osiągnęła ponad 4,6 mld euro.

 

Contact

Eckhard Zanger
Senior Vice President Corporate Communications and Public Affairs
Phone: +49 89 1489 9113
Fax: +49 89 1489 2172
eckhard.zanger@mtu.de
Phone: +49 89 1489 9113
Fax: +49 89 1489 2172
eckhard.zanger@mtu.de
Markus Wölfle
Director Corporate Communications
Phone: +49 (0)89 1489 8302
Cell: +49 (0)151-174 15 084
markus.woelfle@mtu.de
Phone: +49 (0)89 1489 8302
Cell: +49 (0)151-174 15 084
markus.woelfle@mtu.de

About MTU Aero Engines

MTU Aero Engines AG is Germany's leading engine manufacturer. The company is a technological leader in low-pressure turbines, high-pressure compressors, turbine center frames as well as manufacturing processes and repair techniques. In the commercial OEM business, the company plays a key role in the development, manufacturing and marketing of high-tech components together with international partners. Some 30 percent of today’s active aircraft in service worldwide have MTU components on board. In the commercial maintenance sector the company ranks among the top 5 service providers for commercial aircraft engines and industrial gas turbines. The activities are combined under the roof of MTU Maintenance. In the military arena, MTU Aero Engines is Germany's industrial lead company for practically all engines operated by the country's military. MTU operates a network of locations around the globe; Munich is home to its corporate headquarters. In fiscal 2018, the company had a workforce of some 10,000 employees and posted consolidated sales of approximately 4.6 billion euros.